ارزش ها

معرفی

Card image

هلدیـــــنگ سبـــکو، متشکل از شرکت های مختلف و تخصصــی در حوزه های متفاوت صنعتی و بازرگانی می باشد که از سال 1388 فعالیت خود را آغاز نموده و با تکیه بر دانش تخصصـی و بهره گیری از علوم روز و با تعهد به رعایـت اخلاق حرفه ای در خدمـت رسـانی به مشتریان، به یکـی از برندهای خوشنام جهان تبدیل شده است.

Card image

  • باور به تفکر و ارزش های انسانی
  • رعایت اخلاق حرفه ای و پایبندی به تعهدات
  • تعالی، پیشرفت و ارزش آفرینی دانش بنیان
  • تعهد به حفاظت از محیط زیست
  • تعهد به ارائه بهترین کیفیت
  • تعهد به خلاقیت، نوآوری و کار تیمی
  • التزام به رابطه برد – برد - برد
  • باور به اینکه: شما لایق بهترین ها هستید

faq