ماموریت

معرفی

Card image

هلدیـــــنگ سبـــکو، متشکل از شرکت های مختلف و تخصصــی در حوزه های متفاوت صنعتی و بازرگانی می باشد که از سال 1388 فعالیت خود را آغاز نموده و با تکیه بر دانش تخصصـی و بهره گیری از علوم روز و با تعهد به رعایـت اخلاق حرفه ای در خدمـت رسـانی به مشتریان، به یکـی از برندهای خوشنام جهان تبدیل شده است.

Card image

تولید و تجارت در تراز جهانی، ارائه محصولات و خدمات با کیفیت با اتکا به سرمایه انسانی، تعهد به اخلاق حرفه ای و توسعه پایدار

faq